Presentat al concurs de la
National Portrait Gallery 2011
Presentat al concurs del exércit de terra
Col.lecció Paloma
En Roger
Col.lecció Didier Lang
Col.lecció Paloma
Presentat al concurs de la
National Portrait Gallery 2012