Tubs de neó
 
 
  • Els tubs de neó son un dels primers sistemes usats per l'il·luminació de rčtols. Antigament ja s'usaven per il·luminar els caixons en lloc de fluorescents.
  • Posteriorment, al aconseguir varietat de colors, es van començar a col·locar vistos, per formar lletres, dibuixos i formes amb uns efectes lumínics molt diferents dels vistos fins aleshores.
  • Al proporcionar una encesa instantŕnia, aquests tubs serveixen per fer efectes d'intermitčncia i aconseguir que els rčtols cobrin vida al aplicar la quarta dimensió, el temps.
  • Els neons son tubs de vidre "Pirex" de diferents gruixos, segons la feina a realitzar, que es buiden d'aire i s'omplen de gas, neó o argó, segons el color a aconseguir. S'alimenten per transformadors d'alta tensió i poca intensitat que el que fan es ionitzar el gas al aplicar un corrent elčctric a cada extrem del tub. Aquests gasos al ionitzar-se desprenen llum seguint el mateix principi que es dona a la natura amb les aurores boreals.
 

Rètol de tub de neó vist muntat sobre un plafó de policarbonat cel.lular collat a una estructura de ferro. Les lletres son de vinil adhesiu i un neó de color groc les remarca.
Rètol de tub de neó vist muntat sobre unes lletres de planxa de ferro corpòries, collades sobre la marquesina.